تاریخچه رپ

فوریه 26, 2018 0

موسیقی رپ سبک موسیقی رپ که در دهه ۱۹۶۰ توسط سیاهپوستان آمریکایی در برانکس (واقع در نیویورک) به وجود آمد نوعی سلاح مبارزه جوانان سیاه ادامه مطلب